Hot !!! Promotion Valentine Balloon 2024

>> within February 14, 2024 <<

promotion valentine balloons phuket
valentine balloons phuket
valentine balloons phuket
valentine balloons birthday promotions phuket

ชุดที่ 1 ราคาเพียง 2,500 บาท ประกอบด้วยลูกโป่งขนาด 24 นิ้วจำนวน 1 ใบ ลูกโป่งขนาด 12 นิ้วจำนวน 30 ใบ ลูกโป่งเป่าลมขนาด 6 นิ้วจำนวน 10 ใบ

ชุดที่ 4 ราคา 1,900 บาท ขนาด 36 นิ้ว เลือกสีได้ จากราคาปกติ 2,500 บาท

ชุดที่ 2 ราคา 2,500 บาท ช่อลูกโป่งแก๊สขนาด 36 นิ้วพร้อมลูกโป่งกลมและหัวใจฟอยด์จำนวน 12 ใบจากราคาปกติ 2,500 บาทพิเศษเพียง 2,300 บาทเท่านั้น

ชุดที่ 5 ราคา 1,000 บาท ลูกโป่งบับเบิ้ลขนาด 24 นิ้วด้านในใส่ขนนก ดูหรู มีสีของขนนกให้เลือกมากมาย เช่น สีขาว สีชมพู สีฟ้า สีเทา เป็นต้น

ชุดที่ 3 ราคาช่อละ 1,550 บาทประกอบด้วยลูกโป่งขนาด 24 นิ้วยาง 1 ใบและลูกโป่งขนาด 12 นิ้วจำนวน 9 ใบพร้อมพู่กระดาษยาว