ควันสี

350 ฿ 300 ฿

  • ควันสี 1 แพ็คมีจำนวน 5 แท่ง แท่งละ 1 สีรวมทั้งหมด 5 สี
  • ในการจัด 1 ครั้งสามารถอยู่ได้นานไม่เกิน 1 นาที
  • ควันสี จำหน่ายเป็นแพ็ค ไม่แยกขาย
  • ราคาแพ็คละ 300 บาท
หมวดหมู่: