ลูกโป่งภูเก็ต
ลูกโป่งภูเก็ต

Phuket Balloon Shop

ราคือร้าน ลูกโป่งภูเก็ต ร้านภูเก็ตบอลลูน เรามีลูกโป่งในเลือกหลากหลายรูปแบบ หลากหลายสีสัน สามารถใช้ได้ทุกโอกาส

(ตรงข้ามสนามสุรกุล) (Opposite Surakul Stadium)

Email: sales@phuketballoons.com
phuketballoon@hotmail.com

Tel. +66 94 596 2429   +66 94 582 6877
Office/ Fax : 076-355438

“Phuket Balloon” offers you the helium balloons in variety selections which come in different colours and shapes. These balloons are fit for all kind of parties and celebrations. Not only the balloons that we offer you at Phuket Balloon, we also offer the decorating service to recreate your place to be a dreaming place for you and your special one. Balloon decorations, balloon columns, balloon arches, balloon backdrops, balloon bruches, balloon charactors, balloon drops are waiting for creating your dream comes true.

booking now

ลูกโป่งภูเก็ต

Mr. Montree Chanchamrat (Non)

Sales Manager

WHY CHOOSING PHUKET BALLOON